< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=5580415518647572&ev=PageView&noscript=1" />
Ontdek
Sluit dit zoekvak.

Ingangsdatum – 14 april 2022

Deze voorwaarden regelen uw toegang tot, gebruik van alle inhoud, producten en services die beschikbaar zijn op de https://www.geya.net-website (de "service") die wordt beheerd door Geya ("ons", "wij" of "onze") .

Uw toegang tot onze diensten is onderhevig aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen en alle andere gepubliceerde bedrijfsregels en beleidslijnen die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd.

Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt of gebruikt. Door een deel van onze Services te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom
De Overeenkomst draagt ​​geen intellectueel eigendom van Ons of van derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Geya en haar licentiegevers.

Third Party Services
Bij het gebruik van de Services mag u services, producten, software, instortvoorzieningen of applicaties van derden gebruiken die door een derde partij zijn ontwikkeld ("Services van derden").

Als u services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

Elk gebruik van een dienst van derden is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor websites of diensten van derden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.
accounts
Als voor het gebruik van een deel van onze Services een account vereist is, gaat u ermee akkoord ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het veilig houden van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u op de hoogte bent van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging
We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw Geya-account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Disclaimer
Onze Diensten worden geleverd "AS IS". en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis. Geya en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Geya, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of services downloadt of anderszins verkrijgt via onze Services.

Bevoegdheid en toepasselijk recht
Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, worden de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services beheerst door de wetten van China.

De juiste plaats voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en toegang tot of gebruik van onze Diensten zijn de staats- en federale rechtbanken in China.

Wijzigingen
Geya behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u dit laten weten door op onze website te posten of door u een e-mail of andere communicatie te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. De kennisgeving geeft een redelijke termijn aan waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven opzegtermijn of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services is onderworpen aan de nieuwe voorwaarden.

Winkelmandje

0
image / svg + xml

Geen producten in de winkelwagen.

Ga verder met Winkelen
Ons Contacten